JAK PRACUJEME?


Tým Centra duševního zdraví Havlíčkův Brod poskytuje služby především v domácím prostředí klientů. Scházíme se s nimi tam, kde si oni přejí a v případě hospitalizace navštěvujeme klienty v nemocnici.

Část práce se odehrává také v ambulanci a našich prostorách. Služby jsou poskytovány zdarma. Společně s klientem se snažíme hledat takovou míru a formu podpory, která bude vyhovovat jeho potřebám.


Jaké druhy služeb v centru poskytujeme:

Svépomocné skupiny

Svépomocná skupina pomáhá lidem na cestě k zotavení. Je vedena peer konzultantem - člověkem s vlastní zkušeností s duševní nemocí. Vzájemně si předáváme zkušenosti s tím co pomáhá. Možná i vaše zkušenost může pomoci dalším lidem. Centrum podporuje vznik svépomocných skupin a plánujeme podporovat rozvoj již existující skupiny, která se pravidelně schází 1x měsíčně a je otevřená pro všechny zájemce.

Terénní péče

Zaměstnanci centra často navštěvují klienty u nich doma, nebo tam, kde si přejí se setkávat. Psychiatrické sestry se zaměřují na kontrolu medikace a celkového zdravotního stavu, vzdělávají klienta v životosprávě, spolupracují s ambulantními psychiatry a dalšími odborníky, podílejí se na krizových intervencích. Sociální pracovníci mapují jejich celkovou situaci, silné stránky. Podporují klienty  v návratu do běžného života. Součástí práce terénního týmu je asertivní oslovování lidí ohrožených duševním onemocněním. 

Denní péče

Jde o komplex ambulantních sociálních a zdravotních služeb. V Centru duševného zdraví posyktujeme edukační, nácvikové a psychoterapeutické služby.  Zároveň CDZ nabízí denní program zaměřený na nácvik pracovních dovedností a běžných činností.

Psychiatrické služby

V týmu Centra duševního zdraví pracuje také psychiatr. Ten je ošetřujícím odborným lékařem pro část klientů CDZ. Psychiatr úzce spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí při propouštění, přijetí či odmítnutí příjmu u osob z okresu Havlíčkův Brod. Psychiatrické služby poskytují také specializované sestry.

Služby psychoterapeutické

Psychoterapeuticky zaměřené intervence poskytuje klinický psycholog. S klienty pracuje především individuálně, ale i ve skupinách.

Krizové služby

Krizové služby zajišťuje jakýkoliv člen týmu, v ambulanci či přirozeném prostředí a v otevírací době centra. V případě potřeby pracuje s klientem psychiatr či psycholog, případně je kontaktováno příjmové oddělení psychiatrické nemocnice, postup je koordinován se složkami IZS. 

Služby klinického psychologa

 Poskytuje intervence zaměřené na psychoterapeutickou podporu klientů či jejich příbuzných, v případě potřeby se bude účastnit krizové intervence.