CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ HAVLÍČKŮV BROD

Centrum duševního zdraví Havlíčkův Brod (CDZ HB) vzniklo 1. 8. 2018 v rámci projektu "Podpora vzniku Center duševního zdraví I". Na provozu CDZ HB se podílí i nadále po ukončení projektu (31. 1. 2020) Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod a FOKUS Vysočina. 
Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

V současné době jsou zřizována CDZ tak, aby postupně zajistila dostupné služby těchto center pro všechny regiony ĆR. V rámci pilotních projektů tak do roku 2022 postupně vznikne 30 center duševního zdraví, která se stanou páteří budoucí sítě cca 100 CDZ.