Otevřeli jsme! 

06.12.2018

Jedno z pěti pilotních Center duševního zdraví (CDZ) jsme od počátku srpna 2018 otevřeli v Havlíčkově Brodě. Na jeho provozu se podílí FOKUS Vysočina, z.ú.                   a Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod.

Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o lidi s duševním onemocněním a o jejich vytváření se v odborných kruzích hovoří již delší dobu. V Havlíčkově Brodě se 1. srpna otevřelo jedno z pěti zkušebních zařízení.

"Funkcí Centra duševního zdraví je poskytování komplexní zdravotnické i sociální péče lidem s vážným duševním onemocněním (schizofrenie a afektivní poruchy) v jeho přirozeném prostředí. Řešit bude nejen symptomy nemoci, ale i vztahy v rodině a blízkém okolí a zajištění důležitých životních potřeb. Naše Centrum duševního zdraví (CDZ) bude koordinovat péči v okrese Havlíčkův Brod," říká ředitelka FOKUSu Vysočina, z.ú. Anna Šimonová.

Pilotní projekt CDZ je financován Ministerstvem zdravotnictví z EU fondů.

Rok a půl zkušební doba

"Je koncipován na 18 měsíců a během této doby by měl prokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě a nastavit pravidla i způsob fungování pro další centra. Ta by měla vznikat postupně v dalších okresech Kraje Vysočina i České republiky," vysvětluje.

Kromě samotné péče, která v pilotním období v Havlíčkově Brodě poskytne potřebnou pomoc minimálně 135 lidem a jejich blízkým, budou zaměstnanci dále procházet intenzivním vzděláváním a třeba i pořádat přednášky a semináře pro odbornou veřejnost.

Centrum duševního zdraví najdete v prostorech Baukomplexu na adrese, Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod. Právě tady se v současné době nachází i havlíčkobrodské středisko FOKUSU Vysočina.

"Po ukončení pilotního projektu bude CDZ financováno vícezdrojově. Sociální služby budou zajištěny z dotací pro sociální oblast, zdravotní část zdravotními pojišťovnami. Cílem je i nalezení standardních úhradových mechanismů s pojišťovnami tak, aby provoz center mohl být funkční i po pilotním projektu. Za tímto účelem je centrum povinno veškerou svou činnost reportovat zdravotním pojišťovnám a následně ÚZIS. Předpokládáme, že další Centra duševního zdraví budou dále vznikat v okresech Jihlava a Pelhřimov," dodala Šimonová.